Zriaďovacia listina


Názov a miesto zariadenia

 • Centrum sociálnych služieb Horný Turiec, Banská 533/19, 039 19 Turčianske Teplice

Druh sociálnej služby

 • Zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár

Zriaďovateľ

 • Žilinský samosprávny kraj

Forma a časový rozsah sociálnej služby

 • Zariadenie pre seniorov: pobytová, určitý – neurčitý čas
 • Domov sociálnych služieb: pobytová, určitý – neurčitý čas
 • Špecializované zariadenie: pobytová, určitý – neurčitý čas
 • Denný stacionár: ambulantná, určitý čas
 • Odľahčovacia služba: pobytová na určitý čas
 • Prepravná služba

Kapacita CSS Horný Turiec

 • Zariadenie pre seniorov: 26 klientov
 • Domov sociálnych služieb:  24 klientov
 • Špecializované zariadenie: 205 klientov
 • Denný stacionár: 10 klientov
 • Odľahčovacia služba: 2 klienti