O nás

Centrum sociálnych služieb Horný Turiec sídli na Banskej ulici 533/19 v Turčianskych Tepliciach. 

Centrum je situované v obytnej zóne Turčianskych Teplíc, čo klientom umožňuje účasť na spoločenskom živote. V blízkosti sa nachádza kúpeľný park s fontánou, kostol, pošta, autobusová zastávka, nákupné strediská a iné. Rozsiahly areál centra vypĺňa okrasná aj úžitková záhrada s lavičkami i altánkom pre oddych a relaxáciu.

História zariadenia
Zariadenie bolo otvorené 1.júla 1963. Prví klienti sa do zariadenia nasťahovali 6.augusta 1963. Tento deň sa datuje ako deň začatia prevádzky domova. Zariadenie bolo postavené ako účelová stavba pre Stredoslovenský kraj. Bolo pripravené pre kapacitu 314 miest. Skladalo sa z komplexu šiestich budov. Tento komplex bol rozdelený na tri oddelenia: ležiace, chodiace a gerontopsychiatrické. V areáli bola ubytovňa pre zamestnancov a dva služobné byty.