Kontakty


Centrum sociálnych služieb Horný Turiec
039 19 Banská č. 533/19, Turčianske Teplice

Právna forma:
Príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

IČO: 00651443

Ústredňa

Telefónne číslo: 043/4922519
Telefónne číslo: 043/4923860

Riaditeľka

PhDr. Jana Váleková
Telefónne číslo: 043/4922519 – ústredňa
E-mail: riaditelddtt@vuczilina.sk


Sociálny úsek

Telefónne číslo: 043/4901546
E-mail: socialneddtt@vuczilina.sk
E-mail: socialneddtt1@vuczilina.sk
E-mail: socialneddtt2@vuczilina.sk


Ekonomický úsek

Telefónne číslo: 043/4923859
E-mail: euddtt@vuczilina.sk
E-mail: pamddtt@vuczilina.sk


Technický úsek

Telefónne číslo: 043/4922212
E-mail: tuddtt@vuczilina.sk


Ošetrovateľský úsek

Telefónne číslo: 043/5866473
E-mail: hlavnasestraddtt@vuczilina.sk
E-mail: ambulanciaddtt@vuczilina.sk


Manažérka kvality

E-mail: mkddtt@vuczilina.sk


Telefónne číslo – pre kontakt s prijímateľmi sociálnych služieb

Oddelenie / Telefónne číslo

  • A1: 0915 586 168
  • A2: 0915 586 059
  • A3: 0915 586 138
  • B1: 0915 586 119
  • B2: 0915 585 972
  • B3: 0915 586 097
  • B4: 0915 586 167
  • B5: 0915 586 139