Rozpočet, EON

EON za rok 2023

  • Špecializované zariadenie: 1 340,04 €
  • Domov sociálnych služieb: 1 330,97 €
  • Zariadenie pre seniorov: 1 243,83 €