Projekty

Marionety od Nadácie Henkel

Členovia divadelného krúžku získali financie na krásne marionety. Trpezlivo divadielko nacvičovali niekoľko mesiacov a výsledky svojej práce predviedli deťom z materských škôlok. Radosť a nadšenie bolo na oboch stranách a naši divadelníci s úsmevom a hrdosťou predviedli marionety a svoje divadelné umenie nielen deťom, ale i ostatným klientom zo zariadenia. Deti si pre našich klientov tiež pripravili ako poďakovanie pár milých pesničiek a básničiek. Tešíme sa z nových priateľstiev, ktoré týmto vznikajú a tešíme sa i na novú rozprávku, ktorú náš divadelný krúžok plánuje nacvičiť.
Ďakujeme Nadácii Henkel za jej dar

Marionety pre CSS Horný Turiec od Nadácie Henkel

V jubilejnom 5. ročníku grantového programu Henkel Slovensko seniorom 2023 prijala Nadácia Henkel Slovensko rekordných 200 projektov zameraných na zvyšovanie kvality života seniorov.
Do grantového programu sa zapojilo i Občianske združenie Spolucítenie pri CSS Horný Turiec. Projekt “Ako dedko s babkou hrali divadlo“ oslovil komisiu a získali sme finančnú hotovosť na zakúpenie krásnych marionet. Janko s Marienkou i Ježibaba sú už v rukách našich divadelníkov a trpezlivo učíme bábky chodiť podľa našich predstáv. Veľmi sa všetci tešíme, až krásnu rozprávku predvedieme deťom z materských škôlok, ktoré nás pravidelne navštevujú. Marionety a rozprávky odohrané s nimi určite potešia i našich klientov a vyčaria im úsmev na tvárach.

Medovníkový domček a marionety od Nadácie Henkel

Dňa 03.08.2023 sme v našom zariadení CSS – Horný Turiec, pozvali prijímateľov sociálnej služby na nácvik bábkového divadla Medovníkový domček. Vďaka projektu sme získali finančné prostriedky na zakúpenie drevených marionet, s ktorými sme sa spoločne učili ovládať jednotlivé časti tela bábok. Prijímatelia prejavovali radosť z marionet, snažili sa s nimi pracovať podľa scenára ale napriek tomu si to vyžaduje dlhodobejší tréning, aby si na svoje drevené bábky zvykli. Radi by sme potešili so svojou rozprávkou hlavne tých najmenších, deti z materských škôl v našom okolí.

Nová signalizácia od Nadácie SPP

S vekom prichádzajú rôzne zdravotné či fyzické obmedzenia a jedna opatrovateľka na jedného klienta je v našich službách nereálna vec. Okamžité hlásenie krízovej situácie môže mať zásadný vplyv na jej riešenie a dokonca môže zachrániť i život.

OZ Spolucítenie získalo interaktívnu tabuľu od Nadácie SPP

Naše OZ Spolucítenie má za cieľ skvalitňovať život klientom CSS Horný Turiec. Veľmi sme sa potešili, keď náš projekt “ Online duel medzi generáciami“ Nadácia SPP schválila.

Projekty a dotácie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – dotácie na rozvoj sociálnych služieb, infekčný príplatok, humanitárna pomoc
Ministerstvo kultúry SR
VÚC Žilina
Mesto Turčianske Teplice
Nadácia Volkswagen
Nadácia SPP
Nadácia Henkel Slovensko
Nadácia KIA
Nadačný fond Telekom