Štandardy kvality sociálnych služieb


Podmienky kvality sociálnych služieb

  • Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách určil v § 104 a v prílohe 2 hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby.
  • Zákon č. 485/2013 o sociálnych službách v prílohe 2 dopĺňa, upravuje a bližšie popisuje podmienky kvality stanovené zákonom č. 448/2008.
  • Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby sú nástrojom na hodnotenie a zároveň zlepšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb. Sú cestou na zlepšenie toho, čo v sociálnych službách dobre nefunguje.
  • Kvalitné sociálne služby sú také, ktoré umožnia prijímateľom sociálnych služieb žiť kvalitný život a byť spokojní. Konkrétne ide o to, aby prijímatelia boli tí, ktorí rozhodujú o tom, čo potrebujú a ľudia, ktorí s nimi pracujú im pomáhali hľadať cestu, ako to naplniť.

Štandardy kvality Sos

Štandardy-kvality-Sos.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 882,71 kB

OS 06- 2017 Etický kódex CSS HT

OS-06-2017-Etický-kódex-CSS-HT.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,48 MB

Základné informácie o zariadení

Základné-informácie-o-zariadení.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 439,78 kB

Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím v ľahko čitateľnom jazyku

Dohovor-o-pravach-osob-so-zdravotnym-postihnutim-v-lahko-citatelnom-jazyku1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 570,87 kB

OZNAM dôverník

OZNAM-dôvernik.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 11,01 kB

Inštitút dôverníka – súhlas

Inštitút-dôverníka-súhlas.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 273,15 kB